RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Mobile Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Mobile Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Mobile Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Mobile Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Mobile Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Mobile Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Mobile Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Mobile Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0
Mobile Preview: RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0

RC Tank Sherman M4A3 Heng Long 1:16 Steelgears BB + IR 2.4Ghz V7.0

Product No.:
3898-1U
2 Days 2 Days (abroad may vary)
Brand:
Heng Long
Model:
US Sherman M4A3 105mm Howitzer VVSS
Typ:
3898-1U
229,00 EUR

incl. 19% tax excl. Shipping costs